BAKA > Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

divider image
divider image

Dış Ticaret Müsteşarlığı ülkemizin dış ticari ilişkilerini yönlendiren ve düzenleyen kuruluştur. İhracat yapan işletmelerimizin ihracatla ilgili tüm işlemlerinde DTM’nin fonksiyonu vardır. DTM ihracat yapan firmalara, yabancı pazarlardaki rekabet güçlerini arttırmak için ihracata yönelik devlet yardımları adı altında çeşitli mali ve teknik destekler sağlamaktadır. Bu desteklerden AR-GE desteği TÜBİTAK ile beraber yürütülürken diğer tüm destekler ülkenin çeşitli bölgelerine dağılmış 13 İhracatçı Birliği üzerinden yürütülür. Bu desteklerden en önemlisi dünyada ilk ve tek olan TURQUALITY projesidir. Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemektedir. Firmaların yaptıkları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yaptıkları harcamalar, ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere yönelik yaptıkları harcamalar, yurtdışındaki açacakları mağaza, ofis, showroom vb birimlere ait kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri hukuki danışmanlık, belediye giderleri gibi giderler bu program kapsamında desteklenmektedir. TURQUALITY programının yanında ihracatçı firmaların en fazla yararlandığı diğer teşvik türleri Yurtdışı Fuarlara Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımların Desteklenmesi ve özellikle son yıllarda Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi teşvik türleridir. İhracata yönelik devlet yardımlarının yanında DTM Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri adı altında ihracat yapan firmalarımıza çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Hammadde ihtiyacını yurtdışından karşılayan ihracatçı firmalar hammaddeyi işleyip ihraç edeceklerini taahhüt etmeleri koşuluyla aldıkları hammaddeyi ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan gümrük muafiyetli ithal edebilmektedirler. Ayrıca DTM bazı tarım ürünleri ihracında ihracatçı firmaya KDV muafiyeti getirerek firmaların vergi borçlarından mahsup eder. Aşağıda DTM ve İhracatçı Birliklerinin teşvikleri ilginize sunulmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı teşvikleri için tıklayınız....