BAKA > Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

divider image
divider image

Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya nakdi destek verileceği anlamına gelmez. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Bu belge kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu bedeli ödenmez. Ayrıca bu belge vasıtasıyla işletmeler yurtiçinde imal edilmiş makine ve teçhizatları satın alırlarken Katma Değer Vergisi ödemezler.

Yatırım teşvik belgesini anlatan sunumu görüntülemek için tıklayınız.