BAKA > KOSGEB

KOSGEB

divider image
divider image

KOBİ’lere finansal ve teknik destekler vermek için 1990 yılında kurulan KOSGEB şu an KOBİ teşvikleri anlamında en aktif kurum hüviyetindedir. KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerinden Bölgesel Kalkınma Desteklerine, Bilişim Desteklerinden Danışmanlık ve Eğitim Desteklerine kadar çok geniş bir spektrumda KOBİ’lere mali ve teknik destekler vermektedir.

KOSGEB uzun yıllar imalatçı KOBİ’lere destekler vermiş ve kaynaklarını daha ziyade sanayi sektörüne aktarmıştır. Fakat son yıllarda hizmet sektörünün genelde dünyada ve özelde Türkiyede yükselişe geçmesiyle hizmet üreten KOBİ’lerin de KOSGEB tarafından desteklenmesi gündeme gelmiştir. En nihayetinde yoğun çalışmalar sonucu 05.08.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yeni bir düzenleme getirilerek KOSGEB mevzuatında yer alan imalatçı KOBİ’ler ifadesindeki imalatçı şartı kaldırılmış ve kurumun hizmetler sektörüne de destek vermesinin yolu açılmıştır.

Yeni düzenlemeyle birlikte kurumun teşvik türleri ve enstrümanları revize edilecek olsa bile KOSGEB teşviklerinin genel çerçevesini vermesi açısından aşağıdaki sunumu dikkatinize sunuyoruz.

KOSGEB teşviklerini anlatan sunumu görüntülemek için tıklayınız.