BAKA > TÜBİTAK

TÜBİTAK

divider image
divider image

TÜBİTAK yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi ve yönlendirici bir kurumdur. Kurum Ar-ge faaliyetlerini bünyesinde bulunan Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Ulusal Gözlemevi gibi birimleriyle yürütmekte ve faaliyetlerin çıktılarını süreli yayınlarla kamuoyuna duyurmaktadır. Kendi faaliyetleri dışında, ülkedeki sanayi işletmelerinin Ar-ge ve girişimcilik projelerini sağladığı hibelerle finanse ederek, işletmelerin teknoloji yoğun üretim yapma kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmaktadır. TÜBİTAK 1996-2008 itibariyle destek programları kapsamında desteklenen projeler çerçevesinde toplam 1.6 milyar ABD doları tutarında Ar-ge harcaması yapan özel sektör firmalarının maliyetlerinin yarısını yani 800 milyon ABD dolarını karşılamıştır. 1995-2008 aralığında destek programlarına 7 bin 772 proje başvurusu yapılmış olup 4 bin 822 proje desteklenmiş, desteklenen projelerden 2 bin 573 proje sonuçlanmış ve bin 700 projenin destek süreci devam etmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı da TÜBİTAK desteklerine benzer şekilde KOBİ’lerin teknoloji yoğun üretimi içselleştirmesini hedeflemektedir. Öyle ki bu Programın 3. önceliği “Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin arttırılması” olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi TÜBİTAK İzmir Kalkınma Ajansıyla ortak sorumluluk ve hedeflere sahip, Ülkemizin bilim alanında öncü bir kuruluşudur.

Bu bağlamda İzmir’de faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin faydalanması için TÜBİTAK’ın desteklerini anlatan sunumları ilginize sunuyoruz.
TÜBİTAK Sanayi AR-GE desteklerini görüntülemek için tıklayınız…

TÜBİTAK Akademik AR-GE desteklerini için tıklayınız…

TÜBİTAK EUREKA programını görüntülemek için tıklayınız…