BAKA > Türkiye İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Türkiye İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı

divider image
divider image

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

TİKA’nın görevleri şunlardır:
a) Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek,

b) Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da gözönüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak,

c) Gelişme yolundaki ülkelerin bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak,

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

e) Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

TİKA Tarafından Verilen Hizmetler

Ticari Enformasyon Hizmeti

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Moldavya, Rusya Federasyonu, Litvanya, Latvia, Estonya, Çek Cumhuriyeti ve Beyaz Rusya’dan toplam 326.000′den fazla firma hakkında temel bilgiler (adı, adresi, tel, faks, vb.) 50.000 değişik ürün veya hizmet esasına göre taranıp dökümü alınabiliyor.

Hizmetten yararlanmak isteyenler ilgilendikleri ürün veya hizmetin ayrıntılı bir tarifini, hangi ülkelerdeki firmalarla ilgilendiklerini ve ürün/hizmetin üreticisi firmaları mı, ithalatçısı firmaları mı öğrenmek istedikleriniticarinfo@tika.gov.tr adresine bildirdikleri takdirde, döküm sonucu kendilerine ücretsiz olarak iletilecektir.

Enformasyon talep formuna ulaşmak için tıklayınız…