BAKA > Duyurular > Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi

Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi

21.08.2017 divider image
divider image

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası önderliğinde, Jeoloji Mühendisleri Odası, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş. (AFJET), Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Demeği (JESDER) ve Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun onursal başkanlığında “Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi” 21-24 Şubat 2018 tarihinde Afyon Akrones Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin değerli bilim insanlarını, araştırmacılarını, ilgili kurum ve kuruluşlarını, üniversitelerini, yerel yönetimlerini, meslek odalarını, özel sektör temsilcilerini, kısacası tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda;

  • Jeotermal kaynağa ilişkin süreçler ve teknolojik gelişmeler
  • Kaynak kullanımı ve yönetimi, teknik ve hukuki sorunlar
  • Enerji stratejisinde jeotermal kaynaklar
  • Eğitim ve ar-ge çalışmaları
  • Kurumsal, idari ve teknik yapılanma
  • Jeotermal yatırımlarda tasarım, proje yönetimi ve finansmanı
  • Jeotermal enerji ve çevre
  • Yerel yönetimler ve jeotermal gibi konuların tartışılması, bilgilerin paylaşılması ve önerilerin sunulması etkinliğin temel amacıdır.

Sempozyumda; jeotermal enerji alanında üretilmiş bilimsel bilgilerin, sorun odaklı uygulamalara yönelik çalışmaların sözlü ve poster olarak sunulup tartışılması yanı sıra, çağrılı konuşmacılar ve panel de yer alacaktır. Ayrıca Sempozyum, sektörde faaliyet gösteren makine ve malzeme üreticileri, enerji üreticileri, maden suyu üreticileri, termal tesis işletmecileri, sondaj firmaları, belediyeler ve kamu kurumlarını bir araya getirecek sergi de yer alacaktır.

Ülkemiz genelinde birçok araştırmacının ilgi odağında olan, önemli çözümler üreterek eksiklikleri de giderecek bir amaca hizmet edeceğine inanılan “Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi”nin kamu kurum kuruluşları ve üniversiteler ile özel sektörün ve yerel yönetimlerin de katılım ve katkılarıyla daha da zenginleşeceği düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylar İçin Tıklayınız...

Afiş İçin Tıklayınız...