BAKA > Duyurular > Bir Projedeki Bazı Usulsüz İş ve İşlemler Hakkında Kamuoyuna Duyuru

Bir Projedeki Bazı Usulsüz İş ve İşlemler Hakkında Kamuoyuna Duyuru

19.10.2017 divider image
divider image

“Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı,  Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 2015 yılı Ağustos ayı Yönetim Kurulu Kararı ile Burdur Tüm Emekliler Derneği’ne ait “Teke Yöresi Tarihi Değerlerini Turizme Kazandırılması Çalışması” projesinin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Destek yararlanıcı dernek adına Burdur Tüm Emekliler Derneği Başkanı Kemal Arslan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan sözleşme ile toplam proje bütçesi olan 41.150 TL’nin 39.440 TL’sini Ajans karşılamayı taahhüt etmiştir.

Ancak; proje uygulama sürecinde Ajansın İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan rutin inceleme ve izleme faaliyetlerinde Kemal Arslan’ın koordinatörü olduğu bahse konu projede bazı usulsüz iş ve işlemler tespit edilmiştir.

Burdur Tüm Emekliler Derneği’ni adına projeyi yürüten Kemal Arslan,  piyasa değeri en fazla 2.150 TL olan dikiş ve overlock makinesini 15.000 TL olarak faturalandırdığı ve bu bedelin ajans tarafından ödenmesini talep ettiği tespit edilmiştir.

-  Proje bütçesinde yer alan aylık bedeli 750 TL, toplam bedeli ise 2.250 TL olan “Ofis Kirası”  bütçe kaleminin; Kemal Arslan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu başka bir dernekten kiralandığı belgelerle tespit edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmasında bahse konu işyerinin kira bedelinin en fazla 350 TL olduğu anlaşılmıştır.

- Tespit edilen bu iki uygulama Ajans mevzuatına ve bahse konu kişi ile Ajans arasında imzalanan proje destek sözleşmesine aykırı olduğu için izleme uzmanı tarafından Genel Sekreterliğe rapor edilmiştir.

Yukarıda sayılan durumlar 29.02.2016 tarihinde gerçekleşen Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündeme getirilmiştir. Toplantı sonucunda bahse konu projede usulsüz iş ve işlemlerin yapıldığı ve proje faaliyetlerinin proje amacı dışında usulsüz gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle Genel Sekreterliğe fesih ve sonrası için gereken hukuki süreç ile ilgili yetki verilmiştir.

Buna istinaden; 27.04.2016 tarihinde de derneğe yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte ajans hesabına yatırılması hususunda ihtarname gönderilmiştir.

Kurum avukatından alınan hukuki görüşe istinaden sözleşme Ajans tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş ve derneğe fesih yazısı tebliğ edilmiştir.

Yapılan hukuksuzlukları yargıya taşımak amacıyla Ajans tarafından bahse konu dernek yöneticisi Kemal Arslan hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ajans tarafından 26.04.2016 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş ve Ajans tarafından ödenen meblağın tahsili için icra süreci başlatılmıştır.

Halen Burdur Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturması devam etmekte olup ayrıca icra takibi Ajans Hukuk Müşavirimiz vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı